DISCLAIMER

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties. Als u via deze website van SAFARI SECRETS verplichtingen met SAFARI SECRETS aan te gaan, raden we u aan kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden.

SAFARI SECRETS spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@safarisecrets.nl

SAFARI SECRETS stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor SAFARI SECRETS de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als namen, afbeeldingen en overige gegevens niet kan garanderen. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat SAFARI SECRETS niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

SAFARI SECRETS behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, verbeteren of verwijderen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAFARI SECRETS worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.